Sociokulturelle værdier og 19 eksemplerden værdier sociokulturelle er det sæt regler, principper og overbevisninger der styrer menneskets adfærd i samfundet.

De læres passivt fra en tidlig alder, da de er indlejret i familiekernen, idet de er den første kontakt, som hver person har med samfundet. Senere fortsætter de med at lære gennem deres liv i det omfang mennesket interagerer i samfundet.

På denne måde gør sociokulturelle værdier det muligt for mennesket at relatere tilstrækkeligt med mennesker i samme sociokulturelle gruppe, det vil sige at dele de samme overbevisninger, idealer og principper.

Sociokulturelle værdier har indflydelse på opnåelsen af ​​mål og tilfredsstillelse af behov, da de giver mening til social interaktion, fordi de giver mulighed for at identificere, hvad vi foretrækker eller ej af mennesker i henhold til de værdier, der er ligestillet i barndommen.

For eksempel har du i løbet af ungdomsåret mulighed for at interagere med forskellige grupper med forskellige overbevisninger, og der er mulighed for at vælge hvilken gruppe du vil tilhøre..

10 eksempler på sociokulturelle værdier

1- Respekt for traditioner

Denne værdi refererer til den respekt, der indgår i traditionerne i samfundet, hvor man bor. Eksempler på traditioner er danser, gastronomi og festligheder.

2- patriotisme

Dette er en værdi, der refererer til respekt og anerkendelse af både nationale symboler (som f.eks. Flag, våbenskjold og national hymne) samt helte i hver nation. Denne værdi deles af personer fra samme land.

3- Kærlighed til familien

Denne værdi repræsenterer den anerkendelse og kærlighed, der eksisterer mellem familiemedlemmerne. Det er en uselvisk kærlighed.

4- Religion

Under socialiseringsprocessen indleder familien i barnet den religion, hvori den skal vokse. Dette kan være kristen (katolsk, evangelisk, Jehovas Vidner), jødisk, muslimsk, islamistisk, blandt andre..

Det læres også at respektere de love, som den valgte religion har. Gennem årene beslutter individet om at fortsætte med retningslinierne for denne religion eller tage en anden.

5- fred

Denne værdi repræsenterer en harmoni, der ønskes af alle sociokulturelle grupper, da den tilstræber at skabe gode relationer mellem mennesker og nå en tilstand af ro uden konflikt.

Fred opnås ved at respektere, tolerere og acceptere andres ideer, tanker og handlinger.

6- Equality

Det henviser til, at alle individer skal behandles ens. Det vil sige, at der ikke bør være nogen udelukkelse overfor enhver person, enten ved køn, seksuel orientering, fysisk tilstand, økonomisk, socialt, blandt andre.

7- Sandheden

Det er en nødvendig værdi i alle samfund at leve i perfekt harmoni. Det består af at producere interaktioner baseret på oprigtighed.

Det betyder, at vores ord skal svare til vores handlinger og vores adfærd. Sandheden indebærer at være i overensstemmelse med hvad der er erklæret og hvad der finder sted.

8- Friheden

Det refererer til hver persons evne til at handle efter deres vilje, så længe det overholder de etablerede love for ikke at skade nogen eller noget med deres handlinger.

9 - Den forbandede kærlighed

Denne værdi er relateret til den kærlighed, som forældrene har over for deres børn. Det afspejles gennem den omsorg og respekt, som de vidner om deres efterkommere gennem deres liv.

10- Skønhed

Denne værdi afhænger af canons af hver kultur; Konceptet varierer derfor fra land til land.

Hvad europæere anser som smukke er ikke det samme som hvad afrikanerne anser smukke.

11- Respekt for hvad der er fremmed

Dette er en grundlæggende værdi for udviklingen af ​​sociale relationer, da man må vide, at det ikke er rigtigt at tilpasse en anden persons ejendom eller ideer.

12- Ansvaret

Denne værdi refererer til det engagement du har med noget eller nogen. Det vil sige, er folks evne til at træffe beslutninger og påtage sig de konsekvenser, som disse genererer.

13-Tolerance

Det er evnen til at acceptere folkets handlinger eller idealer, selv når de ikke er enige med det.

14-empati

Denne værdi handler om menneskets evne til at forstå, hvad en anden person går igennem.

Det giver den støtte og hjælp, der er nødvendig for at acceptere eller overvinde en situation.

15- Respekt mod ældre

Denne værdi er forankret i de fleste kulturer. Det refererer til at give det den værdi, som de ældre fortjener.

Et grundlæggende eksempel, der viser opfyldelsen af ​​dette er, når stillingen gives til en gammel mand i en bus, i metroen eller i et ventetum på et hospital.

16- Retfærdighed

Det refererer til overvågningen af ​​sæt normer, hvilket gør en person handling til at respektere sandheden og give hver den, der svarer til ham.

17-taknemmelighed

Det refererer til kvaliteten af ​​at være taknemmelig for de favoriserer, som andre individer modtager.

18 - Den gavmildhed

Det er den kvalitet, som mennesker skal give uden at forvente noget til gengæld.

19-punktlighed

Det refererer til den indsats, som hver person gør for at komme frem til tid til en aftale eller til at levere et arbejde i den etablerede tid.

referencer

  1. Hvad er kulturelle værdier? Hentet den 20. juli 2017, fra businessdictionary.com
  2. Socio-kulturelle værdier og organisatorisk kultur. Hentet den 20. juli 2017, fra researchgate.net
  3. Sociokulturelle værdier, den nye moral og familien. Hentet den 20. juli 2017, fra onlinelibrary.wiley.com
  4. Socio-kulturelle værdier. Hentet den 20. juli 2017 fra ijf.hr
  5. Sociokulturelle ændringer og traditionelle værdier. Hentet den 20. juli 2017, fra sciencedirect.com
  6. Sociokulturelle og økonomiske værdier. Hentet den 20. juli 2017, fra orgprints.org
  7. Hvad er sociale sociale værdier? Hentet den 20. juli 2017, fra environresearch.com.