matematik

Colinear System og Eksempler

den kolinære vektorer De er en af ​​de tre typer af eksisterende vektorer. Det handler om de vektorer, der er...

Trinomial af form x ^ 2 + bx + c (med eksempler)

Før du lærer at løse trinomial af formen x ^ 2 + bx + c, og selv før man kender...

Isosceles trekant funktioner, formel og område, beregning

en ensidige trekant Det er en tresidet polygon, hvor to af dem har samme måling og den tredje side en...

Skala trekant funktioner, formel og områder, beregning

en skalent trekant Det er en tresidet polygon, hvor alle har forskellige målinger eller længder; Af den grund får man...

Equilateral trekant funktioner, egenskaber, formler og område

en ligesidet trekant det er en polygon med tre sider, hvor alle er ens; det vil sige, de har samme...

Acute Angle Triangle Egenskaber og Typer

den trekanter trekanter er dem, hvis tre indre vinkler er akutte vinkler; det vil sige måling af hver af disse...

Transformed Laplace definition, historie, hvad det er til, egenskaber

den transformeret fra Laplace har i de seneste år været af stor betydning inden for ingeniørvidenskab, matematik, fysik, blandt andre...

Isometrisk transformationskomposition, typer og eksempler

den Isometriske transformationer de er ændringer af position eller orientering af en bestemt figur, der ikke ændrer hverken form eller...

Binomial Theorem Demonstration and Examples

den binomial sætning er en ligning, der fortæller os, hvordan man udvikler et udtryk for formularen (a + b)n for...